Ole_Johan_Krog1
Ole Johan Krog, styreleder, Miljø & Teknikk.

Messens fokus

Messestyret har i år lagt vekt på at messa skal fokusere på 3 viktige kommunaltekniske fagområder  1) Vann, avløp og overvann, 2) Vei og utearealer 3) Bygg- og eiendomsforvaltning. I tillegg er flere andre beslektede fagområder med. Den røde tråden gjennom utstillinger, seminarer og paneldebatter skal være det grønne skiftet, bruk av smart-løsninger og digitalisering. Dette skal i sum bidra til å gi våre innbyggere enda bedre kommunale tjenester innen disse fagområder i framtiden.

Totalopplevelsen

Messa skal også være en sentral og viktig møteplass der sosiale aktiviteter skal bringe mennesker og kompetanse sammen. Erfaringsutveksling er svært viktig både for å lære av hverandre og skape inspirasjon til å ta i bruk nye metoder og løsninger. Vi har dessuten lagt opp til to sosiale arrangementer i Oslo på kvelden med noe godt å spise og drikke, musikk og mingling. Det er derfor en god ide å ta med seg ledergruppa, faggruppa eller gode kollegaer på årets messe og få en god totalopplevelse!

Sosial og ideskapende møteplass

Vi legger stor vekt på at årets messe skal gi besøkende en god opplevelse i form av interessante utstillere med nyskapende løsninger, lærerike seminarer og sosialt påfyll. Selv mener vi at det er det beste programmet vi har hatt noensinne! Jeg oppfordrer derfor alle som jobber innenfor de tekniske fagområdene og andre interessenter til å besøke årets messe. Dette kan gi deg både nye ideer og inspirasjon, samt forsterket nettverk. Vi og våre utstillere er klare til å ta godt i mot deg på årets messe. Velkommen!

Ole Johan Krog
Styreleder messestyret