illustrasjon HMS

Mange utfordringer

Avløpsanlegg har flere utfordringer, og han  trekker frem fem av dem; lukt, støy, tilgjengelighet, enkelt vedlikehold for driftsoreratøren, tunge løft og kjemikaliehåndtering.

Lukt

-Luktproblematikken er typisk ved at farlige gasser dannes, og utfordringen blir å fjerne disse. Metan og hydrogensulfid er de to vanligste gassene, H2S som lukter som råtne egg, og CH4 som er fargeløs og luktfri. -Vi fjerner eller minimaliserer disse gassene enten ved å isolere dem, eller gjennom oksydasjon, sier Møllegaard videre.  De siste årene har det vært økt fokus på luktreduksjon og ventilasjonssystemer, til tross for at slike tiltak gjerne er dyrest av de fem han vektlegger.

Støy

-Støyreduksjon ned til litt over vanlig stemmeeleie er målet.

Kompressorer, blåsemaskiner og sentrifuger er typiske støykilder. Vi i Bivac isolerer disse enten ved å plassere maskiner i lukkede rom eller med kapslinger som reduserer støyen.

Andre utfordringer

Tilgjengelighet og enkelt vedlikehold hører sammen, dette er viktig for å redusere smittefare. Videre installerer vi løftebaner til å avlaste de tunge løftene, og har spesielle tiltak for kjemikaliehåndtering. Vi legger rør i rør mot utilsiktede utslipp, og setter opp dusj og øyespylerdusj nært opp til stedet kjemikalene lagres og brukes sier Eskil Møllegaard til slutt.