Seks fylker i Oslofjordområdet er med og Østfold fylkeskommune tok initativet og drifter prosjektet.

 

Gratis for brukerne

-Vi låner ut biler og maskiner  som går på El, biogass eller hydrogen.

Med lånetid på to til fire uker. Maskinene  kjøres gratis ut til lånerne, brukerne får en rask innføring og kan ha maskinen på prøve i avtalt periode, sier Wergeland Krogh.

 

Mulig forlengelse

Dette er delvis finansiert av Miljødirektorates klimasatsmidler. Og det er mulig at prosjektet forlenges etter de tre årene. Da vil vi søke aktivt etter flere og større maskiner, og satse mer på biogass.

 

Mange utlån

92 kommuner, skoler og bedrifter som utfører offentlige oppdrag, kan låne maskiner. Det har vært stor interesse, hittil har  vi i underkant av 80  forskjellige utlån, helt fra fra Hvaler og opp til Gol og Langedrag. Vi har hatt utlån i alle fylker, og også en god del til entreprenører som har offentlige oppdrag. -Vi har fått gode tilbakemeldinger, og også noe kritiske, noe som bidrar til å gjøre tilbudet bedre. Østfold peker seg ut som mest aktiv til å låne og prøve maskiner. Det er jo også naturlig at blir mest kjent rundt der vi holder til, fortsetter Wergeland Krogh.

 

Strøm på byggeplassen

En naturlig utfordring er tilgang på strøm på byggeplasser utenfor sntrale strøk.- Det har vi løst, sier Gabriel Wergeland Krogh; -med en batterpakke som er bygd inn i en konteiner. Med nødvendig software til å kobles til nettet. Maskinen lades fra konteineren, som en hurigtlader.

Og, konteineren kan transportetes rundt!