-Messen virker bedre i år , sier Georg Fredrik Finsrud. Allerede etter noe få timer har vi møtt adskillig flere enn for tre år siden.

-Vi viser frem tre markedsområder her på messen, sier Finsrud.

-Humanitær beredskap og hjelp på vann og sanitær, vannberedskap i norske kommuner og et nytt konsept vi kaller greenergy.

I Greenergy ser vi på løsninger som sparer og resirkulerer vann og tar vare på næringsstoffene i vannet for lokal bruk.

I Fredrikstad bygges nå sykehuset om til leiligheter. Der viser vi alt fra vannsparing til gjenbruk, vi tar tak i næringsstoffene i det svarte vannet for å  bruke det til plante- og  matproduksjon, fortsetter Finsrud.