Definisjonen av rammene for kvalitet innebærer bygging av kompetanse, gode nok ressurser til å gi ansatte tid til videreutdannelse og oppdatering og fokus på ledelse. Bygging av en god organisasjonskultur, sikre god organisering og sikre samhandling mellom alle relevante aktører.

- Vi kommer tilbake til organiseringen. Det er startet opp en egen arbeidsgruppe på dette området. Mandatet skal utarbeides, sa Kjetil Furuberg. Han pekte på at Nasjonalt kompetansesenter for vann og avløpsinfrastruktur blir et kvalitetsløft for bransjen. Planen er at det skal stå klart i 2021. Her kan blant andre leverandørene gjennomføre tester av nye teknologiske løsninger, og det blir undervisning, kursing på alle relevante nivåer sammen med fullskala laboratorium for innovasjon og forskning.

Norsk Vann har utarbeidet en rekke rapporter, blant annet en rapport om finansieringsbehovet i vannbransjen fra 2016 til 2040. Behovet er på 280 milliarder kroner, og en fornyelse av ledningsnettet krever brordel av dette beløpet (236 milliarder kroner). Lokale og nasjonale myndigheter har en betydelig oppgave foran seg. Furuberg sa at det er fortsatt flest investeringer i nyanlegg enn fornyelse av ledningsnettet.