Publikumsinngangen

Publikumsinngangen ligger på vestsiden, og er godt synlig når du kommer fra stasjonen eller med bil.

Vi har tilstrekkelig med PCer for registrering og utskrift på stedet for å sørge for effektiv adgang til messen. Det går aller raskest hvis du allerede har skrevet ut din registrering og klippet ut ditt navneskilt.