Etter en runde på Miljø&Teknikk sitter vi igjen med en fargerik og variert samling penner som utstillerne gir bort til besøkende. Noen bruker farge for å stikke seg ut, andre velger logo med fet skrift. Noen har "stylus" som kan brukes på telefon eller pad, enten topp-plassert eller ved kulepennspissen.

Atter andre toner ned logoen, og fremstår dannet og avmålt. Minnepenner er også representert i samlingen, men de er i mindretall. Alt i alt en kilos mangfold som speiler utstillerne.