-Overgangen til ny tid med Led og digitalisering og måten vi utvikler urbane rom på i dag er bakteppet.

Den er beregnet brukt av de som jobber  i kommuner med planlegging og belysning, slik at disse får en god  forståelse for hva lys gjør og hvordan lysbruk kan planlegges, sier Bredal.

Veilederen forklarer grunnleggende tilnærming for planlegging av belysning fra overordnet lysplan til gjennomføring. Hvis du er medlem av VBT får du gratis tilgang til veilederen på nett.