Kartlegging av beste praksis

Ønsker din eiendomsavdeling å ta Sjekklisten? Følg lenken.

(Bidrag til kartlegging betinger ikke at man må delta i den videre konkurransen. NB! Svar fra én representant pr kommune)

Konkurransen Norges beste kommune i eiendomsforvaltning ble første gang avholdt i 2013 og deretter i 2016 da Nittedal gikk av med seieren.

Gjennomføringen av kåringen vil i første ledd basere seg på en kartlegging av beste praksis. Hvordan er det med "rikets tilstand?" Vi ønsker å sette fokus på hva god praksis i kommunal eiendomsforvaltning er og hvilke gevinster dette gir. Hva kan vi lære av hverandre? Kommunale eiendomsforvaltere fra hele landet inviteres til å delta i kartleggingen som nå starter. Invitasjon til å delta i kartleggingen sendes ut i form av en lenke til skjema utformet som "Sjekkliste for egenvurdering", til deltakere i eiendomsnettverkene i første omgang. Vi ønsker gjerne at én representant besvarer på vegne av sin kommune. Har ingen fra din kommune fått invitasjon ennå, finner dere også lenke til skjemaet her: Sjekkliste for Egenvurdering

Vi gjør oppmerksom på at svarene fra denne Sjekklisten kun er ment for internt bruk, og ikke vil bli offentliggjort uten etter samtykke fra deltakerkommunen. Deltakere som scorer høyt kan påregne å bli kontaktet i forbindelse med kåringen, og bør også være forberedt på å kunne dokumentere sine svar.

Juryen

Kommuner som ønsker å delta i konkurransen i neste ledd er velkommen til dette, og er i de beste hender hos en faglig dyktig jury. Denne juryen består av:

Arbeidstilsynet ved sjefsingeniør, Ivar Fagernes, DiBK ved direktør, Morten Lie, Helsedirektoratet ved lege og spesialist i arbeidsmedisin, Lillian Leknes og KLP Skadeforsikring ved fagsjef, Geir Grønsholt. NKF har prosjektledelse ved dr.ing. Fredrik Horjen og administrativt sekretariat ved rådgiver, Lene Kristin Hollseter. Eventuelle spørsmål kan rettes til lene.hollseter@kommunalteknikk.no 

NKF benytter anledningen til på forhånd å takke for deltakelsen i kartleggingen. Dette er et viktig bidrag i arbeidet for kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

Ny_Miljø & Teknikk_Header bilder