- Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning ti leverandørenes produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20 prosent av byggekostnadene, sa direktør i Bygg21 Sverre Tiltnes da NKF i 2018 ble tildelt Bygg21s pris for beste praksis i arbeidet med funksjonsbeskrivelsene.

På trappene er også funksjonsbeskrivelser for barnehager, sykehjem og skoler.

Styrelederen la vekt på at gode tilpassede formålsbygg ser seriøse leverandører er medspillere, er viktige for brukerne, de ansatte, kommunene som eiere og forvalter og for næringslivet. – Det gir grunnlaget for en grønn og bærekraftig samfunnsutvikling - helt i tråd med temaet for Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet, sa Krog.

Han sa at på sikt vil det være mulig å spare 15-20 prosent på byggekostnad ved mer effektiv planlegging og drift som følge av digitale løsninger. – Byggenæringen kan ha fremstått som traust og tradisjonell, men de siste årene har det skjedd mye hvor særlig bruk av prefabrikkerte byggesystemer og digitaliserte løsninger med BIM har skutt i været, sa Ole Johan Krog.