Ole_Johan_Krog1
Ole Johan Krog, styreleder for Miljø & Teknikk

- Det var et viktig strategisk valg å flytte messa tilbake til Norges Varemesse, etter at vi var på Telenor Arena både i 2013 og 2016, fortsetter Krog. - Vi lyttet til rådene fra blant annet VVP, som er bransjeorganisasjonen for VA-produsentene, og det er klart vi ble skuffet når de valgte å utebli fra årets messe. Det igjen førte til at grossistene ikke stilte.

På den siste messen i 2016 strømmet om lag 2150 personer gjennom dørene. Årets messe har en økning på 30 %, og fordeler seg med 940 på dag 1, 1051 på dag 2 og 802 på dag 3. Økningen skjer på tross av at antall utstillere er redusert fra om lag 150 til 120. – Det er en nedgang i antall utstillere, men tallene er ikke direkte sammenlignbare, sier Kjell Jacobsen, som er selger for Miljø & Teknikk. – Det har vært en god del fusjoner i bransjen. Det er også et mål for oss med større balanse mellom de tre kjerneområdene bygg og eiendom, veg og uteområder, vann, avløp og overvann. Vi har fått til en økning innenfor de to første områdene, og det er lovende for framtidige messer.

- Ja, nå skal gjøre en grundig evaluering av årets arrangement, fortsetter Krog. - Vi kjører en kartlegging både blant utstillerne og de besøkende. Basert på tilbakemeldingene vi får her, skal vi sette oss ned sammen med alle sentrale aktører i bransjen, og gjøre vårt ytterste for å lage et samlet bransjearrangement for hele kommune-Norge, avslutter en optimistisk Krog.