TIRSDAG 5. MARS

 

SCENEN

 

Åpningsforedrag: Vannminister Åse Michaelsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Vann- og avløpsinfrastrukturen: Hvordan sikre riktig kvalitet og god beredskap? v/Kjetil Furuberg, Norsk Vann

 

ROM 1

 

Krav til desinfeksjon ved ledningsbrudd – eksempler fra Bergen Vann v/Annie Bjørklund, Bergen Vann

Råd til vannverk ved trykkløst nett – rutiner for koking ved ulike situasjoner, samt erfaring fra Nasjonal vannvakt v/Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

Anbefalinger om koking av drikkevann etter avstenginger – Bærum kommunes rutiner ved trykkløst nett v/Lisbeth Sloth, Bærum kommune

Vannlekkasje Briskebyen – når alt ikke går på skinner v/Sylvei Holt, Aurskog-Høland kommune

Presentasjon av ny Norsk Vann rapport v/Magnar Katla, Asplan Viak

Erfaringer fra etablering og drift av nødvannsforsyning v/Monica Gudim, Nedre Romerike Vannverk

Synspunkter fra leverandør v/Georg Finsrud, Scanwater

Synspunkter fra Mattilsynet v/Helge Heimstad, Mattilsynet

 

ROM 2 

 

Regnbed – om oppbygging og erfaringer med etablerte anlegg v/Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Grønne tak, mer enn fordrøying av vann v/Rune Skeie, Asplan Viak

Rehabilitering av veger og bruk av miljøvennlig bindemiddel – Lignin v/Lars Ask, Crusher

Permeable dekker i offentlige rom med BETO naturSERIEN v/Rudi Grimelid, Betomur

Innovative anskaffelser – hvordan bestille fremtidens løsninger? v/Johan Englund, Difi

Renseanlegg med HMS i sentrum v/Eskil Møllegaard, Biovac

Hvordan bestille miljøbygg? Krasjkurs i grønne offentlige BAE-anskaffelser v/Ellen Ramsnes, Difi

Lekkasjesøk – digitale løsninger v/Arnstein Holthe, Powel

 

ROM 3

 

KOMTEK Vannmålerbytte – digitalisering i praksis v/Arne Ronny Tøstibakken, Norkart

Hvordan kan belysning være en pådriver for miljø og bærekraft? v/Tomas Sjøgren, Lyskultur

Lysdesign i mørketid – prosjekteksempler fra Norge v/Kristin Bredal, Zenisk

Automasjon og integrasjon innen driftskontroll systemer v/Yngvar Ødegaard, Guard Automation

Smartere, sikrere, renere transport ved hjelp av IKT v/ Trond Dovland, ITS Norge

Innkjøp del 1: Nytt regelverk En kort og oversiktlig gjennomgang av reglene som trådte i kraft 1. januar 2017 v/Roy Pettersen og Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

Ulike kundecases samt presentasjon av Cliwi – fossil og utslippsfri varme innen Bygg og Anleggsbransjen v/Tommy Larsen, Heatwork

Innkjøp del 2: Hvorfor må offentlige anskaffelser ta «votter og vinter»? Hvordan gjennomfører du offentlige anskaffelser mest mulig effektivt v/Roy Pettersen og Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

 

ONSDAG 6. MARS

 

SCENEN

 

Åpningsforedrag: statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet

Bruk av blågrønne strukturer i Bjerkedalen Park v/Rainer Stange, Dronninga Landskap

 

ROM 1

 

Prosjekt Fossilfrie maskiner og kjøretøy v/Gabriel Wergeland Krogh, Østfold fylkeskommune

Spennende nytt vegforvaltningsverktøy utviklet for norske kommuner v/Jens Thyholdt, Asplan Viak og Rune Kilen, Lindås kommune

Innkjøp av asfalt – kontroll og oppfølging av levert kvalitet v/Paul Senstad, Veiteknisk Institutt

Kommunalveg vs. riks og fylkesveg – Hvordan bruke regelverket om veg og gateutforming for å finne gode løsninger sammen v/Gyda Grendstad, Statens Vegvesen

Klimatilpassede overvannsanlegg – praktisk erfaring fra utforming, anlegging og drift v/Arvid Ekle, Anlegg og Utemiljø

Energioptimalisering av pumper reduserer strømregningen med opptil 25% v/Asmund Hansen, Fuglesangs

 

ROM 2

 

Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg v/Ingar Tranum, Ullensaker kommune

Odderøya renseanlegg v/Torleif Jacobsen, Kristiansand kommune

Prosjekt Gardemoen renseanlegg v/Ingar Tranum, Ullensaker kommune

Overvannsutfordringene – hvordan kommer vi oss videre? v/Christen Ræstad, Sivilingeniør

Innkjøp del 4: Hvordan gjør du gode bestillinger? Bestillerkompetanse, kontraktsoppfølging og avvik v/Roy Pettersen og Ole-Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

Planlegging av renovasjonsløsning v/Bård Jørgensen, Nettverk for nedgravde løsninger, Avfall Norge

Prosessen med planlegging av moderne avfallsløsning i gammel by v/Jan Olav Stein, Tønsberg kommune

Riktig håndtering av riveavfall, Avfall Norge

 

ROM 3

 

Avfallsløsninger i et byutviklingsperspektiv v/Kolbjørn Akervold, Bymiljøetaten, Bergen kommune

Hvordan bestille miljø og LCC? Krasjkurs i grønne offentlige BAE-anskaffelser v/Dominique Sellier, Difi

Krasjkurs i lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – Hvordan bruke Difis veiledning v/Anne Cathrine Jacobsen, Difi

Innkjøp del 3: Smartere anskaffelser Fornuftige kvalifikasjonskrav v/Roy Pettersen og Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

Lansering av veileder for lys på vei og i uterom v/Kristin Bredal, Zenisk

Veglys – nye muligheter med ny teknologi v/Geir Noss, BKK ENotek

Guide for lønnsom utskifting av lysarmaturer til LED v/Hans Øien, ZG Lighting

Sport: Hvordan lys planlegge smarte løsninger for kommuner for flerbruk for et og samme område v/Bjørgulv Byre, Osram

 

TORSDAG 7. MARS

 

SCENEN

 

Åpningsforedrag: statssekretær Lars Jacob Hiim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innovasjon og digitalisring i det grønne skiftet v/Rigmor Hansen, Undervisningsbygg

 

ROM 1

 

Sesonglagring av solenergi i fjell – 1 batteri på 350.000 kWh v/Geir Andersen, teknisk leder Drammen Eiendom KF

AR – Augmented Reality / Utvidet virkelighet – Er ny teknologi bare forbeholdt de store teknologiselskapene eller kan de brukes av alle? v/Mili Myrteza Terstena, Trimble

Grønn byggkonstruksjon: Bruk av massivtre v/Leif Tore Hanssen, Omsorgsbygg

Grønn byggkonstruksjon: Bruk av lavkarbonbetong v/Steinar Røine, Spenncon

HMS-reg – IT-systemet som dokumenterer at på min byggeplass har vi ikke «ulovlig» arbeidskraft v/Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg, Oslo kommune

Erfaringer fra byggprosjekter med velferdsteknologi v/Ellen Tønjum Moldskred, Sensio

Kontroller overvannet med sensorer i kummene v/Marco Westergren, Atea/Infotiles

Prosjektet «Skoler på vent» – et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Byggforsk, NTNU, Trondheim kommune og NAAF. Hva gjøres for å gi elever og ansatte tilfredsstillende inneklima i ventetiden? v/Kai Gustavsen, NAAF

 

ROM 2

 

Prosjekt Fossilfrie maskiner og kjøretøy v/Gabriel Wergeland Krogh, Østfold fylkeskommune

Veisalt og planter – en krevende kombinasjon? v/Per Anker Pedersen, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU

Ressursbank og kartlegging av forsøpling i norske kommuner v/ Lise Keilty Gulbransen, Hold Norge Rent

Gjenbruk av asfalt og miljøeffekter v/Roar Telle, Veiteknisk institutt

 

ROM 3

 

Energieffektivisering og besparelser, selv under de mest krevende forhold v/Odd-Roar Buttingsrud, ABB

Hvordan bestille miljøbygg? Krasjkurs i grønne, offentlige BAE-anskaffelser v/Hans Olaf Delviken, Difi

FloatRing – Ny løsning kummer v/Eirik Strand, Arstec AS

Fra skjemavelde til digital byggesøknad v/Eirik Winnberg, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Smart City: Tvilight + Zagha – fordelene med belysningsløsninger med lysstyring for kommuner v/Trygve Jarsve., Osram

Urbanisering, trivsel og miljø i uterom v/Per Bäckstrand, ZG Lighting Norway

Innkjøp del 1: Nytt regelverk En kort og oversiktlig gjennomgang av reglene som trådte i kraft 1. januar 2017 v/Roy Pettersen og Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

Modulenes rolle i samfunnet – hvordan kommuner kan jobbe smart med midlertidige flyttbare lokaler v/Fredrik Bjørling, Expandia