I tillegg til en omfattende utstilling er det en rekke faglige og sosiale aktiviteter med seminarer, konkurranser og underholdning.

Messen dekker fagområdene:

  • Avfall og gjenvinning
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom
  • Plan- og byggesak
  • Brann, sikkerhet og beredskap
  • IT, kart og geodata
  • Utemiljø, veg, trafikk, parker, idretts- og grøntanlegg
  • Vannforsyning, avløp og overvann


Utstilling  er en faglig nødvendighet og møteplass for alle leverandører og innkjøpere i kommunaltekniske virksomheter. Det arrangeres også seminarer for fagfolk og ledere, konkurranser og premieutdeling.

  • Utstillere treffer de rette aktørene i de kommunaltekniske virksomhetene og private bedrifter som arbeider med tjenesteproduksjon i kommunene.
  • Besøkende får se og demonstrert nytt utstyr og nye produkter i en hyggelig atmosfære.

Utstillingen knytter foretningsmessige og sosiale kontakter fra hele landet!

Målet med messen er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for kunnskapsheving om produkter, fag og fagpolitiske spørsmål. Arrangementet er det mest sentrale møtested for alle som arbeider med kommunaltekniske oppgaver.

Arrangør for messen Miljø & Teknikk er Norsk Kommunalteknisk Forening i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger.