_DSC2246Led Lys

-19 % av verdens samlede energibruk går til belysning. Vi kan med enkle grep spare energi. særlig nå som vi har fått en ny energikilde. (Led). Forordningene for lamper og lyskilder anslått å gi enorme besparelser. Innsparingen er enorm, og tilsvarer 3 ganger Danmarks totale energiforbruk allerede i 2020.

Å planlegge er alfa omega

Sjøgren er opptatt av planlegging, at lys kommer inn tidlig. -Vi må planlegge med mennesket i sentrum, få lys tidlig inne i prosessen.

Planlegge med alle aktører som arkitekt, utbygger, brukere m. flere. God planlegging bidrar til psykisk og sosial helse, det gjør menneskene mer effektive og fører til økonomiske besparelser, samtidig som miljøbelastningen reduseres, fortsetter Sjøgren.

Lys er bærekraft

Bærekraft er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. -Lys kan spille en rolle i dette ifølge Sjøgren. -Materialbruk, holdbarhet, energibruk, helse, trivsel og ytelse og sirkulær økonomi er viktig innenfor bærekraftig utvikling. Lys generelt passer også inn i flere av FNs 17 bærekraftmål, som f.eks. helse, likestilling og bærekraftige byer og samfunn.

Belysningspsykologi

Til slutt i presentasjonen lanserte Tomas Sjøgren begrepet belysningspsykologi, som bransjens svar på arkitekturpsykologi.

-Belysningspsykologi handler om hvordan belysningen påvirker oss mennesker, og hvordan vi kan påvirke belysningen til å passe oss best, sier Tomas Sjøgren til slutt.