Statsråden understreket hvor viktig det er at kommunene gjennom sine vann- og avløpsselskaper tar et krafttak slik at en sikker og trygg drikkevannsforsyning opprettholdes også i fremtiden. Hun var glad for at flere av innleggene i løpet av den tre dager lange konferansen er knyttet til problemer som følge av brudd og lekkasjer på ledningssystemene.

Datasikkerhet er også et tema "vannministeren" er opptatt av. – Moderne teknologi og styringssystemer gir oss fantastiske muligheter, men det gjør oss også sårbare. Norsk Vann gjør mye for å dekke oss godtroende nordmenn opp av dvalen- og regjeringen gir det høy prioritet, mens Mattilsynet følger det opp ved tilsyn, sa Michaelsen.

Drikkevannsforskriften fra 2017 pålegger vannverkene å ha planer for vedlikehold av ledningsnettet og oppfølging. Forskriften stiller også krav om forebyggende sikring av IT-systemer.

Statsråden nevnte at Stortinget har bedt regjeringen utrede et mulig program for teknologiutvikling i vannbransjen. Videre at Folkehelseinstituttet gjennomfører en landsomfattende undersøkelse for å få kunnskap om forholdet mellom drikkevann og sykdom knyttet til mage og tarm. Den skal foreligge i 2020.