Han inviterte privat sektor til innovativt partnerskap. -Vi i det offentlige finner ikke de nye innovative løsningene på egenhånd. Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid med private aktører.  Samferdselssektoren satser mye på forsøk og piloter. Skal vi løfte oss, må vi være villige og åpne for å prøve nye løsninger som er kostnadsbesparende og mer effektive, sa statssekretæren.

Nye Veier er blitt en suksess.

- Vi har gått fra ettårige budsjetter til mer helhetlige løsninger. Nye Veier har allerede bidratt til kostnadskutt på 20-30 milliarder kroner. Alle som i utgangspunktet var skeptiske, kommunesektoren inkludert, ser nå annerledes på det nye selskapet, sa Skjervold.

Regjeringen er opptatt av samarbeid med de private aktørene i veisektoren. Intensjonen er at norsk næringsliv skal være i front når det gjelder å utvikle ny teknologi, ikke minst finne løsninger som kan styrke infrastrukturen til å møte klimaendringene. Det ligger en gulrot på en milliard kroner i transportplanen til innovasjon og utvikling i privat sektor.

Utfordringene fremover

Rune Kilen, veiingeniør og medlem av messestyret er glad for at veiforvaltning er blitt en viktig del av Miljø & Teknikk. – Det er viktig å drøfte hvilke utfordringer vi kommunalteknisk står foran blant annet med hensyn til digitalisering, men også hvordan takle nedbørsmengdene. Det blir neppe mer nedbør fremover, men vi ser en betydelig økning i intensiviteten i regnbygene. Da er gode fordrøyningsystemer en del av løsningen sa