Ikke alltid i tråd med regelverket

Innovasjon harmoniserer ikke alltid med regelverket for innkjøp i det offentlige. Reglene handler om likebehandling som at alle skal ha samme mulighet til å vinne en kontrakt. Men hvis svaret på utfordringen ligger i innovasjon finnes kanskje kunnskapen og løsningen kun i en liten del av markedet. Slik at det kan oppstå interessekonflikter. Det handler både om å ta vare på innovasjon innen rammene, understreker Englund.

 

Dialog med markedet

-I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. En tar utgangspunkt i behovet og definerer behovets omfang. Selve løsningen holdes åpent, løsningen kommer senere enn i tradisjonell anskaffelsespolitikk. Dermed er Behov et av to stikkord, det andre er Dialog, dialog med markedet og brukerne. Englund fortsetter; -i en slik åpen spesifikasjon beskrives hva som skal oppnås, ikke hvordan. Han berørte også begrepene innovasjonspartnerskap og konkurransepreget dialog i sin innledning.

 

Vær utadrettet

Johan Englund gir gjerne noen råd til innkjøpere i kommunene:

  1. Vær utadrettet, vær i dialog med leverandørmarkedet i anskaffelsesarbeidet, både i forberedelsen og gjennomføringen.
  2. Prøv å ikke kravspesifisere alt på forhånd, det kan fort vise seg å ikke fungere.
  3. Velg gjennomføringsmodeller i tett kommunikasjon med leverandører.
  4. Vurder behov i dialog med markedet, finnes løsninger i markedet allerede.