Vi skal være en foregangskommune mot svart arbeidskraft og arbeidslivskriminalitet. Vi har har inført omforente krav med strengere krav til leverandører på både arbeidskraftens kompetanse, lønn og vilkår.

HMS-reg

-HMS-reg brukes sammen med hms-kortet som en kvittering opp mot tilstedværelse og sanntidskontroll mot ulike dataleverandører som f.eks Brønnøysund  og Arbeidstilsynet, fortsetter Sinning Østed. Vi har hatt en svært positiv gevinst ved å innføre samme kontrollregimer som på byggeplass.

Det har samtidig vært den største utfordringen. Med fokus på byggeplassutvikling har det blitt mindre fokus på bygg i drift hvor du har flere kontraktører inne på leveranse til flere brukere. Det kan være "mange" byggeplasser på et bygg. Og gjennom montering av kortlesere på bygget, går all info går til bygningseier, i stedet for å styre til de ulike bestillere og behovshavere.

Fått med leverandørene

-Vi har fått med oss leverandører som har ting på stell, modellen er positivt mottatt  av alle aktørene som aktivt er med på å bruke systemet, de opplever å få kontroll med det som foregår