Juryen består denne gangen av følgende personer:

  • Kirsten Lunde, Norges miljø- og biovitenskapelige univeristet (NMBU)
  • Birgitte Riegels Høiland, Norske Landskapsarkitekters forening (NLA)
  • Marianne Skjulhaug, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  • Tor-Jørgen Askim, Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører (NAML)
  • Bea Antoniewicz, Norske Landskapsingeniørers forening (NLI)

Juryen vil i sin bedømmelse legge vekt på prosjektenes plan og det utførte arbeidet. Det blir også fokusert på universell utforming og bruk av området.

Det skal kåres fire semifinalister som blir med videre til finalen på Norges Varemesse. Semifinalistene kåres rundt om i landet i løpet av oktober og november.

Har din kommune et uterom dere er stolte av? Vi tar fremdeles imot påmeldinger via denne lenken.