Energien kan ikke tas ut som strøm, men som varme. Men det kan mikses med solenergi, f.eks tidlig om våren før de begynner å lagre. Vi spør teknisk leder Geir Andersen i Drammen Eiendom KF når dette vil lønne seg? -Vanskelig å si, dette er et forskningsprosjekt. Uten støtte vil det nedbetales å ti-femten år. -Vi har allerede mange passivhus / lavenergibygg og varmepumpeinstallasjoner, og vi har vunnet Fornybar pris  fra Zero, Nordisk energikommune pris,   varmepumpekommune pris og Enova pris.

Kort sagt, vi i Drammen kommune er en liten, effektiv og nysgjerrig organisasjon bygd på kompetanse. Vi ønsker å være i utvikling, sier Andersen. -Sesonglagring er et viktig miljøtiltak og del av vårt samfunnsansvar. Det er viktig både i forhold til fremtidige effekttariffer / priser og fremtidig investeringsbehov i nett. Fordelen med sesonglagring er at vi kan kjøpe energi når den er billig, og vi kan redusere effektkostnad. Mens ulempen med sesonglagring vil være energitap i system."Geotermosen" som er energilager i fjell består av ca 50 - 60 brønner, med dybde på 50 meter og 40 meter i diameter, sier Geir Andersen til slutt.