Encono er et uavhengig firma, vi tar inn varer fra en tyrkisk leverandør. Vi leverer glassfiberrør opp til 4 meter i diameter, og duktile støpejernsrør opp til 2400 mm. Og også rørkoblinger som spenner over det samme området. Vi leverer dessuten en spesiell gummipakning som kan brukes til innvendig rehabilitering av rør og ventiler.

Kundene har stort sett vært innen  vannkraftsektoren. Det vi har levert til kommuner har stort sett vært via entreprenør.

Vi har markedets beste priser, fortsetter Olav Midtlien. Vi i Encono bidrar til å bedre prosjekters lønnsomhet ved å optimalisere rørgatas

  falltap og pris levert ved anlegget. Ofte kan en alternativ rørgate med redusert falltap leveres rimeligere. Lavere investering kombinert med økt kraftproduksjon kan bedre prosjekters lønnsomhet med flere prosenter.