Slik som parkeringssensorer og nivåsensorer for håndtering av søppel med bakenforliggende systemer for analyse og planlegging, sier teknisk sjef Alf Møllerud.

De som håndterer avfall vil kunne oppnå økonomiske og miljømessige innsparinger ved at systemet bak beregner når konteinere trenger tømming. Optimale kjøreruter og hentedager beregnes og avfallsselskapet reduserer utslipp, bompenge- og drivstoffkostnader. -Det er første gang for oss på messen, sier Møllerud. Og vi opplever lavere  besøkerantall enn på noen andre større messer, men nivået på kundene er hundre reiser bedre.