Samferdselssjef Bjørn-Egil Olsen, Askøy kommune tok imot prisen fra juryleder Øivind Hardeland på Miljø & Teknikk 2019 i dag onsdag 6. mars.

Prisen går til den kommunen i landet som blant annet har best dokumentasjon, registrering og handlingsplaner.

Bjørn-Egil Olsen jublet over prisen. Han har ansvaret for 130 kilometer med kommunal vei og gangstier. De har gjennomført et grundig dokumentsasjons- og registreringsarbeid. De vet hva kommunen eier. – Vi har politikere som forstår hvo viktig det er å satse på vei. De har vært villig med på bussturer for å se hvordan det står til med veiene i kommunen og har meg egne øyne registrer behovene, sier Olsen som mener handlingsplanen er gull verdt. Den skal medvirke til at kommunen bruker mer penger på vedlikehold enn på drift.

-Vi gjør nok tingene litt annerledes og får mer ut av de 13 millionene vi har til disposisjon i sektoren. Vi kan også fastslå at det virkelig er lønnsomt med egenproduksjon, bruk av egne folk og maskiner. Her ligger det betydelige besparelser, sier en fornøyd samferdselssjef.

Finalistene var:

Askøy kommune

Færder kommune

Hammerfest kommune

Iveland kommune

Kristiansand kommune

Lier kommune

Moss kommune

Orkdal kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Overhalla kommune

Stavanger kommune

Øvre Eiker kommune