_DSC2131
Foto: Mads Huseby

Årets hovedfokus for messen og seminarprogrammene er innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet: smarte kommuner, smarte byer og smarte tjenester.

- Kommunene forvalter store verdier innenfor vann og avløp, vei- og uteområder og bygg og eiendomsforvaltning områdene. Bare innen bygg investerer kommune-Norge for ca 35 milliarder kroner pr år. Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes på en optimal måte og at innbyggerne i kommune-Norge får effektive tjenester til en riktig kostnad. Mange tar disse tjenester som en selvfølge, for eksempel vann og avløp, sa styreleder for Miljø & Teknikk 2019, Ole Johan Krog i sin åpningstale.

Det er 22. gang messen arrangeres og det er 3 år mellom hver gang. I år er Norsk Kommunalteknisk Forening ene-arrangør.

 På årets arrangement blir det kåret vinnere i fem viktige konkurranser:

  • Beste stand i 4 klasser

  • Norges beste drikkevann hvor det er arrangert 9 delfinaler

  • Norges beste kommune på eiendomsforvaltning

  • Norges beste kommune på veiforvaltning

  • Norges beste uterom – de som er bygget i 2018.